Algemene voorwaarden

Praktijk het Vangnet

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op de volgende datum:
januari 2024

1. Voor het starten van de hulpverlening dient er een contract getekend te worden. Deze dient door beide partij te worden nageleefd. Bij het contract horen de algemene voorwaarden. Indien contract getekend is gaat de cliënt/ouders akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden.

2. Wanneer er aan huis van de cliënt begeleid wordt dient er een rustige kamer/plek te zijn, waar met de cliënt gesproken kan worden. Hierbij hoort dat wij niet gestoord worden door externe factoren. Dit om de hulpverlening beter te structureren.

3. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.

4. Indien cliënt niet aanwezig kan zijn bij het gesprek moet er 24 uur van te voren afgemeld worden. Wanneer dit niet gebeurd worden de kosten van een volledig gesprek in rekening gebracht. Afmelden betekend via de telefoon of mail.

5. Het factuurbedrag dient, met vermelding van factuurnummer, uiterlijk 14 dagen na dagtekening bijgeschreven te zijn op het bankrekeningnummer NL02RABO0357504674.

6. De kosten zijn te vinden onder het de link tarieven op de website. Ook de nodige reiskosten staan hierbij vermeld. Indien u dit contract tekent gaat u akkoord met de kosten.

7. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

8. Tijdens vakantie of ziekte van de zorgverlener is geen vervanging mogelijk.

9. Voor behandeling van een minderjarige cliënt is toestemming van (beide) ouder(s) met gezag noodzakelijk. Is de cliënt 16 jaar dan is toestemming van de cliënt alleen voldoende.

10. Praktijk het Vangnet houd zich aan een geheimhoudingsplicht. Praktijk het Vangnet kan zich beroepen op verschoningsrecht. Na overleg met de cliënt kan er contact opgenomen worden met andere hulpverleners/ouders om een betere hulpverlening te bewerkstelligen en/of om informatie te delen. Informatie over de cliënt wordt uitsluitend gegeven nadat cliënt hiermee instemt.

11. Wanneer de hulpverlening niet past bij de hulpvraag van de cliënt zal er doorverwezen worden.

12. Wanneer een cliënt niet thuis benaderd wilt worden voor een gesprek is een andere locatie mogelijk. Verschillende locaties zijn mogelijk in overleg.

ZOEK JIJ EEN LUISTEREND OOR OF HULP?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP:

ZOEK JIJ
EEN LUISTEREND OOR OF HULP?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP: