Privacy verklaring

Privacyverklaring Michele Lokenberg
Eigenaar: Praktijk het Vangnet

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op de volgende datum:
januari 2024

Ik doe er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houd ik mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als uw mijn website: www.praktijkhetvangnet.nl bezoekt en/of gebruik maakt van mijn diensten als: maatschappelijk werkster of coach.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van en mijn cliënten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op: info@praktijkhetvangnet.nl of 06- 13561074

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik gegevens?

Praktijk het Vangnet maakt alleen gebruik van uw gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

a. Persoonsgegevens die uw actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

b. Aanbieden van diensten

Praktijk het Vangnet gebruikt uw gegevens om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek, met u te kunnen mailen als u vragen heeft en om opdrachten naar u te sturen.

c. Overige doeleinden

Uw e-mailadres, u vestigingsadres en/of naam gebruikt Praktijk het Vangnet om facturen te sturen en voor de boekhouding. Ook gebruikt Praktijk het Vangnet deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met u te behandelen.

Praktijk het Vangnet maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerking. Zo neemt Praktijk het Vangnet NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Daarnaast maakt Praktijk het Vangnet gebruik van diverse online software programma’s om voor u en werkgevers diensten te kunnen uitvoeren. In deze systemen maakt Praktijk het Vangnet alleen gebruik van eigen gegevens. Eventueel aangevuld met de door u verstrekte gegevens. Dit gebeurt alleen op verzoek en met toestemming. Als voorbeeld werkt Praktijk het Vangnet met social media en software programma’s zoals Office en Google forms.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Praktijk het Vangnet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Praktijk het Vangnet hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Duur van het traject + een kalenderjaar. In juli en december schoont Praktijk het Vangnet persoonsgegevens op, zoals de namen en adresgegevens van cliënten en het E-mail verkeer.

Artikel 2 Derden

Het kan zijn dat Praktijk het Vangnet uw gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval verkoopt Praktijk het Vangnet uw gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Wanneer uw cliënt bent van Praktijk het Vangnet, dan heeft de boekhouder inzicht in uw persoonsgegevens zodat deze in opdracht van Praktijk het Vangnet, taken kan uitvoeren om u zo goed mogelijk te helpen.

Artikel 3 Inzage en aanpassen

Als u wilt, kunt u altijd inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens en u mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur Praktijk het Vangnet dan een mail: info@praktijkhetvangnet.nl. Praktijk het Vangnet checkt wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt.

Artikel 4 Cookies

De Praktijk het Vangnet website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst) bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat u de site bezoekt. De volgende cookies plaatst mijn website:

a. Cookie voor Google Analytics

De website www.praktijkhetvangnet.nl maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Praktijk het Vangnet kan dan zien hoe vaak en wanneer de site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.

b. Socialmediadeelknoppen

Op de website zijn knoppen opgenomen van sociale netwerken Facebook en Twitter. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Twitter en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met uw privacy omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk het Vangnet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Praktijk het Vangnet een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover Praktijk het Vangnet beschikt in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkhetvangnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Praktijk het Vangnet u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. Praktijk het Vangnet reageert zo snel mogelijk, op u verzoek.

Praktijk het Vangnet wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligd Praktijk het Vangnet persoonsgegevens

Praktijk het Vangnet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkhetvangnet.nl.

Artikel 8 Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan Praktijk het Vangnet wijzigen zonder u daarover vooraf te informeren. Praktijk het Vangnet adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd.

Artikel 9 Gegevens van mijn bedrijf

Eenmanszaak Michele Lokenberg Maatschappelijk werkster, (coaching),Praktijk het Vangnet.
Kamer van Koophandelnummer: 60148225
Contact via: info@praktijkhetvangnet.nl
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op januari 2024

Disclaimer

Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers en/of klanten van Praktijk het Vangnet. Praktijk het Vangnet heeft de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze internetsite.

Praktijk het Vangnet is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Praktijk het Vangnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op deze internetsite.

Praktijk het Vangnet behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Praktijk het Vangnet spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Praktijk het Vangnet.

Er geldt een voorbehoud van eventuele typefouten voor het uurtarief op de website. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Praktijk het Vangnet. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Praktijk het Vangnet geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

ZOEK JIJ EEN LUISTEREND OOR OF HULP?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP:

ZOEK JIJ
EEN LUISTEREND OOR OF HULP?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP: